Θέματα:

  • Εθνική Πύλη των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων
  • 500 ώρες βιντεοσκόπησης!
  • Open Delos: Πλατφόρμα για τη διαχείριση εκπαιδευτικών βίντεο
  • Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα σε αριθμούς
  • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος
Διαβάστε το εδώ.

Go to top