Θέματα:
Παράδειγμα αντικατάστασης περιεχομένου μαθήματος με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
  • Συνέντευξη! - με τον αναπληρωτή καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Γεώργιο Παπαθανασίου
  • Νέα έκδοση Openeclass 3.0 beta
  • Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα σε αριθμούς
  • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος 
Διαβάστε το εδώ.
 

Go to top