Θέματα:
  • Η πλατφόρμα των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του ΤΕΙ Αθήνας μόλις "άνοιξε"!
  • Τα πρώτα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα! 
  • Τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας και στην Εθνική Πύλη αναζήτησης ανοιχτών μαθημάτων 
  • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος
Διαβάστε το εδώ.

Go to top