Θέματα:
 
  • Πρόοδος Έργου
  • Σημειώματα αναφοράς, αδειοδότησης, διατήρησης σημειωμάτων και χρήσης έργων τρίτων για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα!
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World HealthOrganization (WHO) υιοθετεί επίσημα πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης!
  • Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα σε αριθμούς
  • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος 
Διαβάστε το εδώ.

Go to top