Θέματα:
 
 • Φτάσαμε τα 62 και ανεβαίνουμε!
 • Επαναχρησιμοποιούμε ανοιχτά μαθήματα
 • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος
Διαβάστε το εδώ.

Θέματα:
 • Η πλατφόρμα των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του ΤΕΙ Αθήνας μόλις "άνοιξε"!
 • Τα πρώτα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα! 
 • Τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας και στην Εθνική Πύλη αναζήτησης ανοιχτών μαθημάτων 
 • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος
Διαβάστε το εδώ.

Θέματα:
Παράδειγμα αντικατάστασης περιεχομένου μαθήματος με Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
 • Συνέντευξη! - με τον αναπληρωτή καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Γεώργιο Παπαθανασίου
 • Νέα έκδοση Openeclass 3.0 beta
 • Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα σε αριθμούς
 • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος 
Διαβάστε το εδώ.
 

Θέματα:

 • Εθνική Πύλη των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων
 • 500 ώρες βιντεοσκόπησης!
 • Open Delos: Πλατφόρμα για τη διαχείριση εκπαιδευτικών βίντεο
 • Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα σε αριθμούς
 • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος
Διαβάστε το εδώ.
Θέματα:
 
 • Πρόοδος Έργου
 • Σημειώματα αναφοράς, αδειοδότησης, διατήρησης σημειωμάτων και χρήσης έργων τρίτων για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα!
 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World HealthOrganization (WHO) υιοθετεί επίσημα πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης!
 • Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα σε αριθμούς
 • Ιστότοπος και Δήλωση Ενδιαφέροντος 
Διαβάστε το εδώ.

Page 2 of 4

Go to top