Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:
  • H SciELO υιοθετεί τις άδειες Creative Commons!  
  • 24 εργαλεία για τη δημιουργία νοητικών χαρτών και για καταιγισμό ιδεών + tips! 

Διαβάστε το εδώ.

Go to top