Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:

  • Ανοικτό μάθημα: Πνευματικά δικαιώματα για εκπαιδευτικούς και βιβλιοθηκονόμους
  • Zaption: Δωρεάν εργαλείο δημιουργίας βίντεο με αυτοαξιολόγηση
Διαβάστε το εδώ.
 

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:

  • Ανοικτό μάθημα από το Stanford για την ανοικτή γνώση
  • HAIKU DECK: Δωρεάν εργαλείο για εντυπωσιακές παρουσιάσεις
Διαβάστε το εδώ.

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:

·                     SCORE - Δημιουργία και αναζήτηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων 

·                     open.michigan - Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε ανοικτό περιεχόμενο

Διαβάστε το εδώ.

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:

·       Έρευνα για τα MOOCs:  Απόκτηση ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων

·      Το Open Courseware Consortium είναιπλέον Open Education Consortium 

·      openattribute.com - ένα εργαλείο για εύκολη αναφορά έργων με άδεες Creative Commons 

Διαβάστε το εδώ.

 

 

Αφιέρωμα στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
Open Educational Resources (OER)
  • Τι περιλαμβάνουν συνήθως;
  • Τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα ενός Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου;
  • Πού μπορώ να βρώ Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους;

Διαβάστε το εδώ.

Page 5 of 9

Go to top