Ανάλογα με τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού τα ανοικτά μαθήματα  διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: A-, A, A+ με αντίστοιχες προδιαγραφές.

Το εκπαιδευτικό υλικό απαιτείται να ικανοποιεί ορισμένες προδιαγραφές ως προς την περιγραφή του και την οργάνωση του.

Οι γενικές προδιαγραφές που χρειάζεται να ικανοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό είναι:

  • Ευχρηστία και προσβασιμότητα

  • Η εκκαθάριση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η δημοσίευση του με ανοικτη άδεια (Creative Commons)

 

Go to top