Όταν δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό καλό είναι να είναι εύχρηστο και προσβάσιμο ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά (π.χ. οθόνη προβολής, Η/Υ, tablet)

Με την έννοια ευχρηστία εννοούμε τη σχεδίαση και τη δημιουργία μιας σειράς ενοτήτων εκπαιδευτικών παρουσιάσεων ή εγγράφων στα οποία:

  • Είναι εύκολο για το χρήστη να πλοηγηθεί στο εκπαιδευτικό υλικό (Περιεχόμενα, Τίτλοι, Κεφαλίδες)

  • Η σχεδίαση είναι κατανοητή για το χρήστη (οργάνωση κεφαλαίων, ενοτήτων)

  • Ο σχεδιασμός βασίζεται στην κοινή λογική (ως προς το τι περιμένει να δει σε κάθε οθόνη ή σελίδα ο χρήστης)

  • Είναι ελκυστικό (καλή ποιότητα γραφικών, ευαναγνωστικότητα, πίνακες)

  • Απουσιάζει πληροφορία η οποία δε συνεισφέρει μαθησιακά (τα διακοσμητικά στοιχεία αποπροσανατολίζουν και καλό θα ήταν να αποφεύγεται η χρήση τους)

  • Υπάρχει διαχειρίσιμος όγκος πληροφορίας σε κάθε slide ή σελίδα (ξεκάθαρα μικρά νοήματα)

  • Είναι εύκολο στο να "μάθει" να το χρησιμοποιεί ο χρήστης (συνέπεια και ομοιομορφία μεταξύ των παρουσιάσεων ενός μαθήματος)

Με την έννοια προσβασιμότητα εννοούμε την εφαρμογή κανόνων οι οποίοι καθιστούν δυνατή την πρόσβαση και την προσπέλαση μιας σειράς ενοτήτων εκπαιδευτικών παρουσιάσεων ή εγγράφων τα οποία:

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ΑμεΑ, τα οποία δύναται να χρησιμοποιούν υποστηρικτικές συσκευές ή αποκλειστικά το πληκτρολόγιο και τις συντομεύσεις αυτού.

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (μικρό μέγεθος αρχείου)

  • Μπορούν να μετατραπούν σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (π.χ. σε pdf) διατηρώντας την ευαναγνωστικότητα τους.

 

Go to top