Για να μπορεί να δημοσιευτεί ένα ανοιχτό μάθημα θα πρέπει το μέλος ΕΠ να έχει την κατοχή των πνευματικών δικαιωμάτων υλικού που περιέχεται σε ένα μάθημα:

  • Περιεχομένου

  • Εικόνων, γραφημάτων σχεδιαγραμμάτων

  • Πινάκων

Ή και να χρησιμοποιεί:

  • Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (υλικό απο αποθετήρια, ψηφιακές βιβλιοθήκες και επιστημονικά περιοδικά το οποίο διατίθεται με ανοικτή άδεια)

  • Αποτελέσματα χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών έργων (π.χ. αναζήτηση στις βάσεις Adam, Eve της Ε.Ε.)

'H και να έχει άδεια για τη χρήση έργων τρίτων

Το υλικό σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύεται από Αναφορά.

Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα θα δημοσιευτούν με ανοικτή άδεια Creative Commons

Creative Commons

Οι άδειες Creative Commons, είναι σύγχρονες άδειες μη αποκλειστικής ιδιοκτησίας που επιτρέπουν στους δημιουργούς να οριοθετούν με ευέλικτο τρόπο τους όρους χρήσης των έργων τους. Χρησιμοποιώντας τις άδειες, ο δημιουργός δεν παραιτείται από όλα τα δικαιώματα του επί του έργου του. Οι άδειες Creative Commons αφορούν μόνο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και του δίνουν τη δύναμη να ελέγχει πώς χρησιμοποιείται το έργο του από τρίτους.

Go to top