Στόχος του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

  • Η προώθηση ασύγχρονής τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης

Ως ανοικτό ακαδημαϊκό μάθημα νοείται η δωρεάν και ανοικτή ψηφιακή δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο είναι οργανωμένο σε μάθημα.

Το ΤΕΙ Αθήνας και τα μέλη Ε.Π. διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους  επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

 

 

 

Go to top