Η Ιδρυματική Επιτροπή ως υπεύθυνη ιδρυματικής πολιτικής καταρτίζει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε σχέση με τα θέματα διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος.

Η ιδρυματική επιτροπή αποτελείται από τους :

  • Μιχαήλ Μπρατάκο, ιδρυματικό υπεύθυνο του έργου και Πρόεδρο του ιδρύματος

  • Ιφιγένεια Φουντά, επιστημονικά υπεύθυνη, επίκουρη καθηγήτρια Πληροφορικής

  • Στέλιο Κατσούλη, τεχνικό υπεύθυνο μέλος Δ.Π.

  • Παντελή Ασβεστά, καθηγητή εφαρμογών Τμ.Τεχν.Ιατρικών Οργάνων

  • Κατερίνα Γεωργούλη, καθηγήτρια Τμ.Πληροφορικής

  • Δάφνη Μάνεση, καθηγήτρια Τμ.Βιβλιοθηκονομίας & Συστ.Πληροφόρησης

  • Βασίλειο Παγούνη, αναπληρωτή καθηγητή Τμ.Τοπογραφίας

  • Μαρία Σαμαράκου, καθηγήτρια Τμ. Ενεργειακής Τεχνολογίας

  • Δήμο Τριάντη διευθυντή ΣΤΕΦ, καθηγητή Τμ. Ηλεκτρονικής

 

Go to top