Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων του Ιδρύματος αποτελούν την επαφή της Ιδρυματικής Επιτροπής με καθε Τμήμα και συμμετέχουν ενεργά στο συντονισμό των τοπικών δραστηριοτήτων, στην προαγωγή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συναδέλφων τους.

Για να δείτε ποιός είναι ο Εκπρόσωπους του Έργου στο Τμήμα σας επιλέξτε την αντίστοιχη Σχολή στο μενού δεξιά.

Go to top