Η Ομάδα Υποστήριξης του έργου αποτελεί τον μηχανισμό υποστήριξης και αρωγής των δημιουργών του εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.

Η Ομάδα Υποστήριξης αναλαμβάνει:

  • Την ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ή τη βελτίωση αυτού
  • Την αναδιαμόρφωση παρουσιάσεων και εγγράφων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας
  • Τον έλεγχο και την πιστοποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών (πλην περιεχομένου)
  • Την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα
  • Την αντιμετώπιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Την καταγραφή, την επεξεργασία, την ανάπτυξη και τη δημοσιοποίηση των βιντεοδιαλέξεων

Επίσης η Ομάδα Υποστήριξης αναπτύσσει όλο το υποστηρικτικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και την ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Η Ομάδα αποτελείται από τους Αλέξανδρο Ταγκούλη, Νατάσα Καραπανάγου, Φαίη Καραμουσκέτα, και Ελένη Χούμη.

Go to top