βιογραφικο  σημειώμα

 

 

Προσωπικές πληροφοριες

 

Ονοματεπώνυμο

 

ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος

Διεύθυνση

 

Γράμμου 9, 164 51 Αργυρούπολη

Τηλέφωνο

 

210 9952990                     

Κινητό

 

6944520644

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υπηκοότητα

 

Ελληνική

Οικογενειακή κατάσταση

 

Άγαμος

Ημερομηνία γέννησης

 

06/05/1980

 

 

               Επαγγελματική εμπειρία

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Οκτώβριος 2013 έως σήμερα

• Επωνυμία & κλάδος επιχείρησης

 

Ίδρυμα Λασκαρίδου   

• Θέση απασχόλησης

 

Εκπαιδευτής

• Κύριες αρμοδιότητες

 

Διδασκαλία σεμιναρίου Διαδίκτυο και Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Περιορισμοί και Ορθή Χρήση, Πνευματικά δικαιώματα και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Φεβρουάριος 2013 έως σήμερα

• Επωνυμία & κλάδος επιχείρησης

 

ΤΕΙ Αθήνας   

• Θέση απασχόλησης

 

Έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

• Κύριες αρμοδιότητες

 

Διαχείριση, οργάνωση, προδιαγραφές, διαδικασίες,

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και πνευματικά δικαιώματα (εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων),

Ανάπτυξη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

 

 

 

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Οργάνωση και πραγματοποίηση δράσης προώθησης του έργου (website, socialmedia, ενημερωτικό υλικό, συναντήσεις με καθηγητές και τμήματα σχολών, διεξαγωγή ημερίδων)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη  κατάρτισης, εκπαιδευτής σεμιναρίων σε καθηγητές για την ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων.

 

Μάρτιος 2012 έως Ιανουάριος 2013

Επωνυμία& κλάδος επιχείρησης

 

Athens Information Technology   

Θέση απασχόλησης

 

Instructional Designer, eLearning Developer, eLearning Manager

Κύριες αρμοδιότητες

 

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ανάπτυξη μαθημάτων , σχεδιασμός και ανάπτυξη σεμιναρίων, συντονισμός εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων, συμμετοχή στη διαχείριση εκπαιδευτικών έργων

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Μάρτιος  2011  έως Φεβρουάριος 2012

Επωνυμία& κλάδος επιχείρησης

 

ΤΕΙ Αθήνας   

• Θέση απασχόλησης

 

Έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

• Κύριες αρμοδιότητες

 

Διαχείριση, οργάνωση, προετοιμασία, προδιαγραφές, διαδικασίες, εκπαιδευτικός σχεδιασμός και πνευματικά δικαιώματα

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

 

 

Απρίλιος 2010 έως Φεβρουάριος 2011

Επωνυμία& κλάδος επιχείρησης

 

Αποκλειστικά ελεύθερη απασχόληση  

Θέση απασχόλησης

 

 

Κύριες αρμοδιότητες

 

Δημιουργία ιστοσελίδων

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Απρίλιος 2009 έως Μάρτιος 2010

Επωνυμία& κλάδος επιχείρησης

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Έρευνας και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών  

Θέση απασχόλησης

 

Instructional Designer, eLearning Manager

Κύριες αρμοδιότητες

 

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε κωφούς εκπαιδευόμενους, δημιουργία και παραμετροποίηση ηλεκτρονικού μαθησιακού περιβάλλοντος, διαχείριση έργου

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Απρίλιος 2009 έως Δεκέμβριος 2009

• Επωνυμία & κλάδος επιχείρησης

 

e-ISOTIS, Κοινωνία της Πληροφορίας Ανοιχτή στις Ειδικές Ανάγκες  

• Θέση απασχόλησης

 

Project Manager, e-learning Consultant

• Κύριες αρμοδιότητες

 

-Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων

-Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, σεναρίων μάθησης, προγραμμάτων σπουδών

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Οκτώβριος 2004 έως Μάιος 2008

Επωνυμία&κλάδος επιχείρησης

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Έρευνας και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών  

Θέση απασχόλησης

 

e-learning Department

Κύριες αρμοδιότητες

 

-Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων, σεναρίων μάθησης, προγραμμάτων σπουδών

-Δημιουργία και διαχείριση σειράς μαθημάτων

-Ανάπτυξη και διαχείριση περιβαλλόντων Ηλεκτρονικής Μάθησης

-Ανάπτυξη πυλών και ιστότοπων

-Συμμετοχή στη σύλληψη, συγγραφή, διαχείριση, και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προγραμμάτων καινοτομίας κ.α., κυρίως LLP

<![if !vml]><![endif]>

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Μάιος 2008 έως Απρίλιος 2009

• Επωνυμία & κλάδος επιχείρησης

 

Στρατιωτική Θητεία, Ναύτης  

• Θέση απασχόλησης

 

Οπλονομείο ΝΒ ΚΑΝ, Γραμματεία ΕΓΑ/ΓΕΝ

 

 

 

 

• Ημερομηνία (από-έως)

 

Ιούλιος 2004 έως Αύγουστος 2004

Επωνυμία& κλάδος επιχείρησης

 

Πρόγραμμα Stage Ο.Ε.Ο.Α

Θέση απασχόλησης

 

Προϊστάμενος στον τομέα Υπηρεσιών Θεατών

Κύριες αρμοδιότητες

 

Συντονισμός και διοίκηση ανθρώπων (προσωπικού, εθελοντών) και εργασιών

Φροντίδα για την πρόληψη, και άμεση επίλυση προβλημάτων για την ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων

 

Εκπαίδευση

 

Ημερομηνία (από-έως)

 

2005έως 2008

Σχολή/Τμήματα

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,

Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση (Άριστα) Διπλωματική Εργασία: Μελέτη Ελέγχου Συμμόρφωσης συστημάτων μάθησης με τις διεθνείς προδιαγραφές μαθησιακών τεχνολογιών ADLSCORM, IMSCP, IMSQTI, IMSLD.

 

Ημερομηνία (από-έως)

 

2000 έως 2005

Σχολή/Τμήματα

 

ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την  Οικονομία

 ( Καλώς)

 

 

 

Παρακολούθηση Συνεδρίων/Ημερίδων

 

Ημερομηνία

 

12/2009

Θέμα

 

EDUCA Berlin 2009 The world’s largest International e-learning Conference  

• Διάρκεια/Φορέας

 

EDUCA

 

Ημερομηνία

 

05/2005

Θέμα

 

14th World Congress on Information Technology

• Διάρκεια/Φορέας

 

 World Information Technology & Services Alliance (WITSA)

 

Ημερομηνία

 

09/2008

Θέμα

 

Προηγμένα Θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού» (WebEngineeringDay)

• Διάρκεια/Φορέας

 

Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού  του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Πειραιά – Ελληνικό Τμήμα ΙΕΕΕ Communications Society και Ελληνικό Τμήμα ΙΕΕΕ Computer Society

 

Ημερομηνία

 

11/2006

Θέμα

 

Ergonomics and quality-in-use of IT systems

• Διάρκεια/Φορέας

 

National Technical University of Athens

 

Ημερομηνία

 

 

07/2005

Θέμα

 

9th WSEAS International Conference (Circuits, Systems, Communications, Computers)

• Διάρκεια/Φορέας

 

 WSEAS

 

Ημερομηνία

 

 

09/2006

Θέμα

 

Η Ηλεκτρονική Εκπαίδευση των ΑμεΑ: Ίσες Ευκαιρίες Κατάρτισης για Όλους

• Διάρκεια/Φορέας

 

ΕΠΥΚ@ΙΠΤΗΛ.ΕΚΕΤΑ – Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Ημερομηνία

 

 

11/2006

Θέμα

 

Η χρήση ασύρματων συσκευών στην Εκπαίδευση (MobileLearning)

• Διάρκεια/Φορέας

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση) του Τμήματος της Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

 

Ημερομηνία

 

10/2008

Θέμα

 

Ανταποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα της Ηλεκτρονικής Δια βίου Μάθησης

• Διάρκεια/Φορέας

 

 ΒιοτεχνικόΕπιμελητήριοΑθηνών
 

 

Ατομικές δεξιότητες & ικανότητες

 

 γλώσσες

 

αγγλική  

• Επίπεδο/Φορέας

 

First Certificate in English of Cambridge

 

Τεχνικές δεξιότητες

 

 

 

Άριστη γνώση και χρήση εργαλείων και τεχνικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εργαλείων     συγγραφής εκπαιδευτικού περιεχομένου: AdobeCaptivate, Articulate, Spring,  CourseLab, eXe,   ReloadEditor, MicrosoftLCDS, Xerte, Lams

 Άριστη γνώση και χρήση εργαλείων Συστημάτων Διαχείρησης Μάθησης (Moodle, Dokeos, Atutor, Ilias, OLAT),  εργαλείων Προτυποποίησης εκπαιδευτικών τεχνολογιών (ADLTestSuite, εισαγωγή σε συστήματα QTI, CoppercoreServer)

Πολύ καλή γνώση XML, σε ότι αφορά τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών τεχνολογιών)

Άριστη Γνώση Προτύπων και Προδιαγραφών των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (SCORM, IMS   CP, IMSQTI, IMSLD)

Άριστη γνώση λογισμικών επεξεργασίας εικόνων, ήχου και βίντεο (AdobePremiere, CamtasiaStudio, Audacity, Gimp)

HTML, HTML 5, CSS, Javascript, Flash, Adobe Captivate, Articulate/ Storyline,  Studio Max και Thinking Worlds( γιατηνανάπτυξη 3D εκπαιδευτικώνπαιχνιδιών).

 

 


Άλλες δεξιότητες

 

 

 

 

 

- Καλή Γνώση σε θέματα προσβασιμότητας του Ιστού (WCAG.CSS)

-Καλή γνώση θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (νόμος 2121, CreativeCommons, Δημόσιος Τομέας, Δίκαιη Χρήση)

-Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

-eLearning 2.0, αξιοποίηση τεχνολογιών web 2.0/web.30 στη μάθηση

 

 

Λοιπά Προσόντα

 

 

-Διδασκαλία σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά σεμινάρια Grundtvig, σε καθηγητές και δασκάλους, σε ότι αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

-Υποψήφιος προς ένταξη στο Γενικό Υπό-μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων

-Κριτής Άρθρων στο ηλεκτρονικό περιοδικό EducationResearchJournalhttp://www.resjournals.com/

-Ευρεσιτεχνία: ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κωδικός Εφευρέτη: 581874 Ταγκούλης Αλέξανδρος

 

 

               

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ

                               ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

SYNERGIA:Innovation Transfer SYNERGIA for the Distance and Lifelong Training of the Deaf People via ICT-based Strategies in E-Business and the New Economy

ETSL:Portal and e-learning environment for the teaching of Sign language

DEDALOS (Leonardo Da Vinci):Teaching English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning tools

D-SCRIBE:System of digitalization and manipulation of Greek manuscripts

ENFORA:Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-Learning tools

C.A.S.A. Care Assistants Search Agency is a European project supported by the European Fund for the Integration of Third-country Nationals Community Actions.

BIOTACC: Training in organic farming, in its methods and machinery and in

     the effective commercialisation of direct selling

elp-desk: Europass Language Passport Dissemination Tools Network

ESTEEM:Empowerment through Study, Training, Enabling Education and Mentoring

Travors: Training for Vocational Rehabilitation Services

e-Spices:electronic Social Promotion of Intercultural Communication Expertise and Skills   

 

 

 

Δημοσιευσεισ/Παρουσιασεισ σε Συνεδρια

 

 

“Development of asynchronous e-learning systems with the use of Java technology”, by Drigas, A.S.   Tagoulis, A.   Vrettaros, J. ,Proceedings of the   Information and Communication Technologies, 2006. ICTTA '06, Publication Date: 24-28 April 2006, Volume: 1,  On page(s): 36- 41, ISBN: 0-7803-9521-2, & IEEE Xplore.

 

“An e-learning platform for multiform and interactive education of scholars in Greek Paleography”, by A.S. Drigas, A. Tagoulis, P. Kyragianni, P. Nikolopoulos, D. Kalomoirakis, S. Peradonis, D. Kouremenos, Ch. Emmanouilidis, J.Vrettaros, Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. On DISTANCE LEARNING AND WEB ENGINEERING, Corfu, Greece, August 23-25, 2005(pp90-94).

“A self learning e-system for Greek paleography”, by A. S. Drigas, A. Tagoulis, P. Kyragianni, P. Nikolopoulos, D. Kalomoirakis, D. Kouremenos, Ch. Emmanouilidis, J. Vrettaros,WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and     APPLICATIONS, Issue 8, Volume 2, August 2005, ISSN1790-0832

“An e-learning platform for self-paced learning for Greek Paleography”, by

A. S. Drigas, A. Tagoulis, P. Kyragianni, P. Nikolopoulos, D. Kalomoirakis, S. Peradonis, D. Kouremenos, Ch. Emmanouilidis, J. Vrettaros, WSEAS     TRANSACTIONS on ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION, Issue 3, Volume 2, July 2005, ISSN 1790-1979

 

“An Empirical Study on the Use of Web 2.0 by Greek Adult Instructors in Educational”, Vrettaros, John, Tagoulis, Alexis, Giannopoulou, Niki, Drigas, Athanasios, Best Practices for the Knowledge Society. Knowledge, Learning, Development and Technology for All, Communications in Computer and Information Science, Volume 49. ISBN 978-3-642-04756-5. Springer Berlin Heidelberg, 2009, p. 164

 

Vrettaros J, Tagoulis A, Giannopoulou N, Drigas «A, Case Study in using Web 2.0 tools by Greek Educators», International Journal of Technology Enhanced Learning Inderscience Publishers, 2010 Accepted.

 

A.S. Drigas, D. Kourenemos, Α. Tagoulis and J. Vrettaros, "Designing e-learning services for teaching English as a second language to Deaf people whose first language is the Sign Language",

International Design for All Conference on 13-15 September 2006. Rovaniemi, Finland.

 
             

 

 

 

 

Go to top