Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά την εργαλειοθήκη των μελών Ε.Π. που επιθυμούν να δημιουργήσουν Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και το υποστηρικτικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία του ανοικτού μαθήματος.

Κατά αντιστοιχία με τις Προδιαγραφές θα βρείτε υπηρεσίες και υποστηρικτικό υλικό για:

  • Τη δημιουργία μαθήματος Α- (σημειώσεις, παρουσιάσεις)
  • Τη δημιουργία μαθήματος Α (σημειώσεις ή παρουσιάσεις συγχρονισμένες με τον ήχο των διαλέξεων)
  • Τη δημιουργία μαθήματος Α+ (βιντεοσκόπηση διδασκαλίας + συχρονισμός με παρουσιάσεις)
  • Την εφαρμογή κανόνων ευχρηστίας και προσβασιμότητας
  • Την εκκαθάριση τυχόν ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων

 

Go to top