Για τη δημιουργία μαθήματος Α- (σημειώσεις, διαφάνειες) είναι απαραίτητη η περιγραφή του μαθήματος και των ενοτήτων του καθώς και η παροχή πληροφοριών όπως αν πρόκειται για προπτυχιακό μάθημα, λέξεις κλειδιά, ώστε να είναι υπάρχει ομοιογενής οργάνωση και παρουσίαση όλων των μαθημάτων και των ενοτήτων αυτών αλλά να είναι και εύκολα αναζητήσιμο το εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων.

Για την οργάνωση λοιπόν του μαθήματος και των ενοτήτων του, αλλά και για την παροχή των επιπρόσθετων πληροφοριών έχει δημιουργηθεί το Πρότυπο Διδακτικού Σχεδιασμού το οποίο λειτουγεί σα φόρμα ώστε να μπορεί ένα μέλος Ε.Π. με ευκολία να συμπληρώσει όλη την απαραίτητη πληροφορία.

 

Πρότυπο Διδακτικού Σχεδιασμού

Go to top