Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία μαθήματος Α- ένα μέλος Ε.Π. μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία μαθήματος Α (podcast)

Για τo συγχρονισμό των διαφανειών με τον ήχο της διάλεξης χρησιμοποιείται το λογισμικό Camtasia το οποίο μπορεί να παρέχει το Έργο στο μέλος Ε.Π.

Έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες οδηγίες για τη δημιουργία podcast με τη χρήση του Camtasia.

Επίσης η Ομάδα Υποστήριξης αναλαμβάνει το συγχρονισμό των διαφανειών με τον ήχο της διάλεξης και έπειτα σε συνεργασία με τον καθηγητή οριστικοποιείται και ελέγχεται το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ανέβει στην πλατφόρμα των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε το μάθημά σας podcast είναι να καταγράψετε τον ήχο της παρουσίασής σας στον υπολογιστή σας με το λογισμικό ανοικτού κώδικα audacity, καθώς πλοηγήστε στην παρουσίαση σας και να συγχρονίσει έπειτα η Ομάδα Υποστήριξης τον ήχο με την παρουσίασή σας. Τόσο απλό!

Λογισμικό Camtasia (trial) Οδηγίες podcast  Λογισμικό Audacity

Go to top