Για την προδιαγραφή της ευχρηστίας και της προσβασιμότητας η Ομάδα Υποστήριξης αναλαμβάνει να εφαρμόσει τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές.

Για το μέλος Ε.Π. το οποίο επιθυμεί να ξεκινήσει τη δημιουργία ανοικτού μαθήματος έχει δημιουργηθεί προσβάσιμο πρότυπο πάνω στο οποίο μπορεί να δημιουργηθεί το μάθημα, καθώς και οδηγίες σε μορφή παρουσίασης για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε Microsoft PowerPoint και Word.

Τέλος επειδή πολλά μέλη Ε.Π. μέχρι τώρα σύζητησαν και εναλλακτικά πρότυπα για την ανάπτυξη του μαθήματος πέραν του βασικού, έχουμε δημιουργήσει 18 δείγματα από τα οποία μπορείτε να διαλέξετε και να δημιουργήσουμε το πρότυπο για το μάθημά σας.

Αν το μάθημά σας είναι μαθηματικό και γράφετε σε Latex, το ανοικτό μάθημα μπορείτε να το δημοσιεύσετε στην πλατφόρμα των ανοικτών μαθημάτων σε Latex.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε Microsoft Powerpoint

Πρότυπο για Powerpoint

Παρουσίαση οδηγιών για Powerpoint

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε Microsoft Word

Πρότυπο για Word

Παρουσίαση οδηγιών για Word

Δείγματα προτύπου για Microsoft Office Powerpoint

Δείγματα προτύπου για Powerpoint

Go to top