Για την εκκαθάριση ενός μαθήματος από τυχόν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων έχουν δημιουργηθεί:

  • Παρουσίαση με τρόπους, μεθόδους και πηγές αναζήτησης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, εκπαιδευτικού υλικού το οποίο διατίθεται με ανοικτή άδεια για επαναχρησιμοποίηση. Συνήθως οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι φέρουν ανοικτές άδειες Creative Commons
  • Αίτησης χορήγησης άδειας επαναχρησιμοποίησης έργων τρίτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
  • Wiki το οποίο περιέχει ανοικτές επιστημονικές πηγές, αποθετήρια και άλλα για τα τμήματα τα οποία συμμετέχουν ενεργά στο Έργο.
  • Παρουσίαση για τις άδειες Creative Commons.

Πέρα από το υποστηρικτικό υλικό η Ομάδα Υποστήριξης μπορεί να αναλάβει την αναζήτηση ανοικτού υλικού το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί. Οπότε π.χ. για εικόνες τις οποίες δε μπορείτε να βρείτε με άδεια Creative Commons μπορείτε να μας δώσετε λέξεις κλειδιά κατά προτίμηση στα αγγλικά και να αναζητήσουμε τις εικόνες αυτές ή να πραγματοποιήσουμε συνεργατικά με το μέλος Ε.Π. την αναζήτηση ανοικτού υλικού. 

Επίσης η Ομάδα Υποστήριξης μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την επαναχρησιμοποίηση υλικού τρίτων, βέβαια από πηγές που υπάρχει πιθανότητα να χορηγηθεί άδεια και όχι από πηγές όπως π.χ. Elsevier, Springer, όπου για την επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού απαιτείται πληρωμή.

Βρίσκω Ανοικτούς Εκπ/κούς Πόρους

Άδεια χρήσης υλικού τρίτων (ελ)

Άδεια χρήσης υλικού τρίτων (en)

Creative Commons

OpenCourses Wiki

Go to top