Το υλικό από το οποίο αποτελείται μια σειρά διαλέξεων π.χ κείμενα, εικόνες, βίντεο, άρθρα όπως είδαμε στις Προδιαγραφές θα πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά

Αν το υλικό ανήκει στο μέλος Ε.Π. π.χ. φωτογραφίες από εργαστήριο υπάρχουν οι εξής δυνατότητες :

1. είτε να μπει Copyright στις εικόνες αυτές συνοδευόμενο απο αναφορά (Παράδειγμα 1.)

  Παράδειγμα 1. Διαφάνεια με φωτογραφία που έχει δημιουργηθεί από μέλος Ε.Π. με copyright

 

2. είτε να τις ανεβάσει η Ομάδα Υποστήριξης στο λογαριασμό του Έργου στη Wikimedia με δημιουργό το μέλος Ε.Π. με αναφορά στην παρουσίαση/έγγραφο από τη Wikimedia  (Παράδειγμα 2.). Μπορεί επίσης αν το επιθυμεί να ανεβάσει τις φωτογραφίες και το μέλος Ε.Π. σε δικό του λογαριασμό στη Wikimedia

Παράδειγμα 2. Διαφάνεια με φωτογραφία που έχει δημιουρηθεί από μέλος Ε.Π. η οποία έχει αναφορά στη Wikimedia

 

 

 

 

 

  

Go to top