Για τις περιπτώσεις όπου το μέλος Ε.Π. έχει ζητήσει "άδεια χρήσης υλικού τρίτων" από εκδοτικό οίκο ή από ιστότοπο η αναφορά στο υλικό θα πρέπει να γίνει όπως έχει υποδείξει ο δημιουργός ή κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού και με σεβασμό στους όρους που ο δημιουργός ή ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει θέσει.

Ακολουθούν τρία παραδείγματα με διαβάθμιση στην αυστηρότητα των όρων χρήσης του υλικού (Παράδειγμα 1., Παράδειγμα 2., Παράδειγμα 3.)

 

Παράδειγμα 1. Απάντηση σε άδεια χρήσης υλικού όπου περιγράφονται οι όροι επαναχρησιμοποίησης. Όπως μπορείτε να δείτε στην παράγραφο 5 δε θεωρείται συνήθης τακτική από τον Elsevier να δίνει άδεια χωρίς αντίτιμο. 

 

Παράδειγμα 2. Απάντηση σε άδεια χρήσης υλικού όπου γίνεται προτροπή από τον εκδοτικό οίκο για σωστή αναφορά (δημιουργός, τίτλος, εκδόσεις)  

 

Παράδειγμα 3. Απάντηση σε άδεια χρήσης υλικού από κάτοχο ιστότοπου. Όπως μπορείτε να δείτε ο κάτοχος αρκείται σε απλή αναφορά του συνδέσμου του ιστότοπου

Go to top